VISCODENS

Urządzenie do przeprowadzania połączonych testów gęstości i lepkości

Obejmuje:
 • Zakres pomiaru:
  • Lepkość: 25-999cSt przy 50°C
  • Gęstość: 820-1050 kg/m3
 • Wymagana próbka: około 200 ml
 • Czas pomiaru: około 15 min.
 • Dokładność: +/-3%
 • Rozmiar: 160x260x240 mm
 • Waga: 12 kg

Korzyści:
 • Tylko jedno urządzenie do pomiaru dwóch istotnych parametrów
 • Nie trzeba zmieniać próbki dla każdego testu
 • Taka sama temperatura testowania (50°C)
 • Hydrometr przeprowadzający ponowne obliczenie do 15°C
 • Łatwy w obsłudze dla nie przeszkolonego personelu.

Lepkość oraz gęstość są mierzone w tej samej probówce testowej w tej samej temperaturze. Poprzez zastosowanie odpowiedniego hydrometru, zostanie określona gęstość olejów napędowych (opałowych) w temperaturze 15°C .

Przy znanej właściwej gęstości jest łatwo zmierzyć dokładnie lepkość. Po prostu stosujemy tę samą wstępnie podgrzaną próbkę i stosujemy zasadę spadającej kulki.

Obydwa wyniki testów daj wspaniale odniesienie w stosunku do podanych danych i pozwalają na błyskawiczne podjęcie działań w przypadku:
 • specjalnych olejów napędowych
 • zanieczyszczonych olejów smarowych.
VISCODENS VISCODENS