Pałeczka do pomiaru lepkości

Określenie dozwolonego poziomu lepkości

Obejmuje:
  • Zakres pomiaru: max. olej smarowy
  • Czas pomiaru: około 3 minut
  • Rozmiar: 320 mm
  • Waga: 100 gram

Korzyści:
  • Nie wymaga środków chemicznych
  • Łatwy w użyciu
  • Szybki w zastosowaniu
  • Efektywny w działaniu

Lepkość olejów smarowych lub hydraulicznych powinna być sprawdzana często w celu uniknięcia zakłóceń pracy silnika. Odstępstwo 10% od lepkości normatywnej oznacza znaczne ryzyko.

Test porównania lepkości jest testem łatwym do przeprowadzenia zapewniającym uzyskanie odpowiedzi czy uzyskano dozwolony poziom lepkości, czy też zaleca się podjęcie natychmiastowej interwencji.
Pałeczka do pomiaru lepkości