JUNG CHECK

Lepkościomierz

Obejmuje:
  • Zakres pomiaru: 10-4000cSt
  • Czas pomiaru: koło 3 minut
  • Dokładność: +/-3%
  • Rozmiar: 50x140 mm
  • Waga: 210 gram

Korzyści:
  • Odczyt lepkości w cSt
  • Części nie podlegające zużyciu
  • Łatwy w zastosowaniu przez nie przeszkolony personel
  • Poręczny i wypróbowany

Lepkościomierz składa się z metalowej rurki, która jest napełniana płynem podlegającym sprawdzeniu. Oba końce rurki testowej zamykane są przeźroczystymi krążkami. W środku rurki, po odwróceniu kulka "spada" przez płyn. Czas spadania kulki pozostaje w bezpośrednim związku z lepkością płynu.

Odczytujemy właściwą temperaturę z wbudowanego termometru, mierzymy średni czas spadania i obliczamy lepkość przy właściwej temperaturze zgodnie z podanym wzorem.

Cały zakres pomiarowy zostaje sprawdzony z zastosowaniem 3 rożnych kulek. W oparciu o czas spadania jednej minuty, zakres pomiarowy dla każdej kulki dzieli się na:

Kulka standardowa(16,20 mm)60 cSt(1s = 1,0cSt)
Kulka uzupełniająca(15,87 mm)270 cSt(1s = 4,5cSt)
Kulka uzupełniająca(14,29 mm)4000 cSt(1s = 65,0cSt)


Ten odpowiedni czas spadania kulki jest oparty na gęstości 0,9875 kg/l i ma zastosowanie z przeciętną dokładnością dla płynów o lepkości ponad 10cSt przy danej temperaturze pomiaru. Dla różnych gęstości proszę stosować podany wzór lub stosować nasze oprogramowanie OIL MANAGER, które ma specjalną opcję JUNG. Ten program pozwala także na ustalenie diagramu lepkości i temperatury dla oleju, który podlega sprawdzeniu.
JUNG CHECK