Test sprawdzający zasolenie

Zestaw do określenia zasolenia wody

Obejmuje:
  • Zakres pomiaru: Dostateczny/niedostateczny
  • Czas pomiaru: około 10 minut
  • Dokładność: Tak/Nie
  • Rozmiar: 75 mm x 120 mm
  • Waga: 200 gram

Korzyści:
  • Nie zawiera substancji niebezpiecznych
  • Łatwy w użyciu
  • Szybki w zastosowaniu
  • Efektywny w działaniu

Znajomość charakterystyki wody (świeżej lub słonej) w olejach smarowych lub napędowych jest istotna - może pomóc w określeniu źródła wycieku. Test sprawdzający zasolenie wody jest łatwy w użyciu. Jedna kropla na wskaźnik i następująca zmiana kolorów zapewni definitywną odpowiedź w ciągu pięciu do dziesięciu minut. Doświadczenie w tych testach pozwoli także ogólnie określić procentową wielkość zanieczyszczenia solą.
Test sprawdzający zasolenie